-

Separatutställningar de tre senaste åren


Konstnärsföreningen Galleri K, Västerås     2010
Sankt Petersburg, Blå hallen , Ryssland      2011
Virsbo Konsthall, Virsbo, Västmanland       2012

Samlingsutställningar de tre senaste åren

Tidö Slott, Naturreservaten utställning i regi av KRO     2015
Karbenning Folketshus och parker                                2016